NEWS
通知公告
艺术学院2016-2017学年第二学期第十六周会议安排
2017-06-05 10:13     (点击: )

2017.06.05——2017.06.09

 时间  会议名称  参加人员 地点 主持
6月6日13:30
毕业作品相关材料填写
环境设计系全体教师 7506B 邵杰
6月6日13:30 毕业作品相关材料填写 视觉传达系全体教师 7203 万如意

 

                            艺术学院办公室

2017年6月5日


关闭窗口